Cách Chuyển Theme Option Theme Cha sang Theme Child Flatsome

Cách Chuyển Theme Option Theme Cha sang Theme Child Flatsome

Theme Child là một phần cơ bản của các mẫu chỉnh sửa thường bị bỏ qua. Tại sao nó quan trọng? Theme chính của Flatsome được cập nhật thường xuyên, về cơ bản thay thế và ghi đè lên các tập tin.

Theme child riêng biệt sẽ không nhận được các bản cập nhật này nên tất cả các tệp bên trong sẽ không bị chỉnh sửa/ghi đè/thay thế. Bằng cách này, bạn không phải chỉnh sửa mẫu mỗi khi có bản cập nhật.

Dưới đây là Cách Chuyển Theme Option Theme Cha sang Theme Child Flatsome dành cho bạn

Bước 1: Cài đặt Theme Child

Bước 2: Copy Theme Options Data của Theme Cha

Bạn có thể tìm kiếm nó ở: Flatsome ➜ Advanced ➜ Backup and Import

Cách Chuyển Theme Option Theme Cha sang Theme Child Flatsome

Bước 3: Active Theme Child và Paste Theme Options Data

Chỉ qua 3 bước đơn giản trên website của bạn sẽ chạy trên theme child và các option vẫn giữ nguyên bao gồm toàn bộ css hay functions php.

#Lưu ý răng phần trên chỉ áp dụng cho theme Flatsome, những theme khác sẽ có cách khác nhau.

Chúc các bạn Thành Công!

Chat Zalo

0903748536