WordPress cải thiện tốc độ trang bằng cách tải script thông minh hơn

Tải trang nhanh hơn với xử lý script thông minh

Trước đây, các tập tin JavaScript được bao gồm trong các theme và plugin của WordPress đều được tải mà không chỉ định chúng nên tải đồng bộ. Điều này có nghĩa là chúng chặn các tải xuống khác và làm chậm hiển thị trang trong khi chúng được truy xuất và thực thi.

Đối với những người truy cập website, các trang có nội dung WordPress sẽ tải nhanh hơn sau khi cập nhật, cụ thể là cải thiện chỉ số first contentful paint (FCP) của CWV, ảnh hưởng đến tốc độ xuất hiện ban đầu của trang.

WordPress đạt được điều này như thế nào

Các tập tin JavaScript cho các khối như menu điều hướng và media nhúng từ WordPress.com giờ đây đã được thêm ‘defer’ khi được xếp hàng. Tập tin wp-embed dùng để hiển thị các bài đăng nhúng giờ sử dụng ‘defer’.

Trước đây, khả năng thêm các thuộc tính này chưa được chuẩn hóa. Với sự giới thiệu của một API chuyên dụng trong WordPress 6.3 và triển khai đầy đủ trong 6.4, các nhà phát triển giờ đây có một cách chuẩn hóa để kiểm soát thời điểm các tập tin script của họ tải.

Ngoài ra, bản cập nhật di chuyển hầu hết các tập tin script bị trì hoãn trở lại phần <head> vì chúng không còn chặn hiển thị nữa. Điều này cho phép trình duyệt phát hiện và lưu bộ nhớ cache chúng sớm hơn, cải thiện hiệu năng.

Một vài tập tin script ưu tiên thấp hơn, như tập tin cho các phản hồi bình luận, sẽ vẫn ở footer nhưng được tải đồng bộ với ‘async’ để chúng tải song song với các tài nguyên khác.

Ảnh hưởng thực tế đối với người truy cập website

Đối với những người truy cập website, các trang có nội dung WordPress sẽ tải nhanh hơn sau khi cập nhật. Sẽ có ít “giật” hay dịch chuyển các phần tử trang xung quanh sau khi trang xuất hiện lần đầu.

Những trang được tối ưu hóa tốt hơn sẽ giúp trải nghiệm người dùng tốt hơn, đặc biệt là trên các thiết bị di động. Điều này có thể dẫn đến tỷ lệ nhấn chuột, tương tác và chuyển đổi cao hơn.

Nói chung, các cải tiến về hiệu suất của WordPress 6.x sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho trải nghiệm của người dùng cuối trên nhiều website sử dụng WordPress.

Chat Zalo

0903748536