Dịch theme Flatsome bằng code

Các bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme là được:

add_filter( 'gettext', function ( $strings ) {
	/**
	 * Holding translations/changes.
	 * 'nội dung tiếng Anh' => 'nội dung tiếng Việt'
	 */
	$text = array(
		'Shopping Cart' => 'Giỏ hàng',
		'Checkout details'   => 'Thông tin thanh toán',
		'Order Complete' => 'Hoàn thành đơn hàng',
		'Category Archives:' => '',

		
	);

	$strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings );

	return $strings;
}, 20 );

Chúc các bạn thành công!

Chat Zalo

0903748536