Function Chặn Tự Động Cập Nhật WordPress

Function Chặn Tự Động Cập Nhật Wordpress


Lượt xem hôm nay: 55

Disable Automatic Updates

Function Chặn Tự Động Cập Nhật WordPress, làm cho wordpress, theme, plugin của bạn không tự động cập nhật nữa.

Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!

// Disable core auto-updates
add_filter( 'auto_update_core', '__return_false' );

// Disable auto-updates for plugins.
add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_false' );

// Disable auto-updates for themes.
add_filter( 'auto_update_theme', '__return_false' );

Source: WPCode

Chúc các bạn thành công!

Chat Zalo

0903748536