Function hiển thị nút thêm vào giỏ hàng ở Trang chủ

Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!

add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );

Ngoài ra không sử dụng code thì ta vào đây:

Giao diện -> Tùy biến -> Woocommerce -> Danh Mục Sản Phẩm -> Kéo xuống mục ‘Add To Cart Button’

Chúc các bạn thành công!

Chat Zalo

0903748536