Function Tắt Gutenberg Editor Để Dùng Classic Editor

Function Tắt Gutenberg Editor Để Dùng Classic Editor

Disable Gutenberg Editor

Function Tắt Gutenberg Editor Để Dùng Classic Editor nếu bạn không quen dùng Gutenberg Editor để chỉnh sửa giao diện hay viết bài.

Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!

add_filter('gutenberg_can_edit_post', '__return_false', 5);

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false', 5);

Source: WPCode

Chúc các bạn thành công!

Chat Zalo

0903748536