Tự động chọn ảnh size lớn nhất và căn giữa


Lượt xem hôm nay: 38

Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!

function custom_image_size() {
    // Set default values for the upload media box
    update_option('image_default_align', 'center' );
    update_option('image_default_size', 'large' );
}
add_action('after_setup_theme', 'custom_image_size');

Đoạn code trên rất thuận lợi cho viết bài SEO, tiết kiệm thêm thời gian

Chat Zalo

0903748536