Tắt Chức Năng Chỉnh Sửa File Trong WordPress Dashboard Admin

Tắt Chức Năng Chỉnh Sửa File Trong WordPress Dashboard Admin

Thêm các dòng sau vào tệp tin wp-config.php để ngăn mọi người có quyền truy cập vào chế độ chỉnh sửa tệp trong WordPress.

define('DISALLOW_FILE_EDIT', true);

Thêm các dòng sau vào tệp tin wp-config.php để chặn cập nhật và cài đặt Plugin.

define('DISALLOW_FILE_MODS', true);

Chúc các bạn thành công!

Chat Zalo

0903748536